Ученическо творчество

Учениците от VIII “а” кл. заедно с учителя си по румънски език – г-жа Кушлова, изработиха картички, вдъхновени от пролетните празници.