ПРИЕМ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА ЗА 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

1. График на дейностите за организацията и провеждането на НВО след 7 клас през учебната 2022/2023 година и график на дейностите по приема на ученици след завършено основно образование  в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Линк – https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:98c74474-14cd-3c61-871f-8752d3279419   

2. Писмо до кандидат-гимназистите и родителите – Линк – https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:251de06d-595c-3815-8c0f-bd53c796bd85

I. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

1. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – румънски /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – английски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

2. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – испански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
  • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Уважаеми родители, Към 20.06.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободно място в 8 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

8 свободни места в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

2 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

 Подаване на документи за прием на място в училище или на имейл eminesku@abv.bg.

Scroll to top