ПРИЕМ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители, Към 13.04.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободно място в 8 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

8 свободни места в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

2 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

Подаване на документи за прием на място в училище или на имейл eminesku@abv.bg

 

I. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

1. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – румънски /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – английски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

2. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – испански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
  • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
Scroll to top