ПРИЕМ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ

 

I. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

1. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – румънски /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – английски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
  • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

 

 

 

2. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – испански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
  • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

 

 

 

 3. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – италиански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
  • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
  • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
 
Уважаеми родители, към 25.05.2023 г. са налични следните свободни места за учебната 2022/2023 г.:

1 свободни места в 8 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

0 свободни места в 8 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

2 свободни места в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

3 свободни места в 9 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

8 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободно място в 10 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

 

Документи за прием:

  • Заявление за записване/ класиране по образец на училището.

 

Документите за прием се подават в канцеларията, между 9:00 и 16:00 ч.

Scroll to top