Свободни места в ПГИИРЕ „М. Еминеску“ за учебната 2018/2019 година

Свободни места по паралелки: ІХ а клас, профил "Чужди езици"  - 3 места ІХ б клас, профил "Предприемачески" - 5 места Х клас, профил "Чуждоезиков" - 0 места *За учениците от други училища при различие в учебните планове, желаещи да бъдат приети в ПГИИРЕ "М. Еминеску", ще се полагат приравнителни изпити по отделни предмети, за което се изисква информирано съгласие на родителите, според нормативните разпоредби на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

ПРИЕМ 2018 – кодове на паралелките

Списък на паралелките за прием в VІІІ клас в ПГИИРЕ "Михай Еминеску" за учебната 2018/2019 година   профил "Чужди езици" - код 3111 профил "Предприемачески" - код 3112

Награда за учениците от Х клас в Осмото издание на проекта „Народните будители и Аз“

Президентът Румен Радев връчи наградите на победителите в проекта „Народните будители и Аз“ за учебната 2017/2018 година. Събитието се проведе на 3 юни в град Пловдив. Вече осем години ученическото състезание има за цел да утвърди националната идентичност на младите българи. То се осъществява от Ротари клуб и Зонта клуб в Пловдив. Десетокласниците на ПГИИРЕ "Михай Еминеску" спечелиха І-во място за град София в категорията 8-11 клас. Наградата (двудневна екскурзия) бе връчена от президента Румен Радев. Честито!                          

Контакти

Моля, не се колебайте да се свържете с нас при нужда от повече информация!

Контакти

Добре дошли в Румънската гимназия

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ е създадено по съвременна европейска идея и на базата на подписана спогодба между България и Румъния в областта на образованието и културата 18 години изгражда личности добре образовани, възпитани с активна жизнена позиция, знаещи и можещи.

Над 60 % от завършващите продължават образованието си в Румъния, Германия, Дания, Шотландия.

Повече информация тук.