График на изпитите за учениците в СФО, зимна изпитна сесия на учебната 2019-2020 година

График на изпитите за учениците в СФО, зимна изпитна сесия на учебната 2019-2020 година

Конспекти за изпити (СФО, приравнителни)

Зимна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година Конспект по БЕЛ ООП и ИУЧ - 8 клас Конспект по БЕЛ ООП - 9 клас Конспект по БЕЛ ЗИП/ПП - 11 клас Конспект по математика ИУЧ - 8 клас Конспект по математика ООП - 9 клас Конспект по математика ЗП - 11 клас Конспект по информационни технологии ООП - 8 клас Конспект по информационни технологии ООП - 9 клас Конспект по румънски език ООП - 8 клас Конспект по румънски език ООП - 9 клас Конспект по румънски език ИУЧ - 9 клас Конспект по румънски език ЗП и ЗИП/ПП - 12 [...]

Свободни места за прием на ученици за учебната 2019/2020 г. към 02.12.2019 г.

Свободни места за прием на ученици в ПГИИРЕ Михай Еминеску за учебната 2019-2020 година

Контакти

Моля, не се колебайте да се свържете с нас при нужда от повече информация!

Контакти

Добре дошли в Румънската гимназия

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ е създадено по съвременна европейска идея и на базата на подписана спогодба между България и Румъния в областта на образованието и културата 18 години изгражда личности добре образовани, възпитани с активна жизнена позиция, знаещи и можещи.

Над 60 % от завършващите продължават образованието си в Румъния, Германия, Дания, Шотландия.

Повече информация тук.