График за попълване на незаетите места за профил „Чужди езици“ в VІІІ клас за учебната 2019/2020 година

Скъпи ученици, скъпи родители, Свободните места за прием в VІІІ клас, профил "Чужди езици", са 5. При кандидатстване за прием в ПГИИРЕ "Михай Еминеску" учениците подават следните документи: заявление за участие в класиране по образец; свидетелство за основно образование - оригинал; служебна бележка с резултатите от положените изпити на НВО. Документите се подават в канцеларията на училището от 05.08.2019 г. до 09.09.2019 г. вкл. всеки работен ден между 08:00 и 16:00 ч. Резултатите от попълването на свободните места и приетите ученици ще бъдат обявени на 10.09.2019 г. Записването на новоприетите ученици в VІІІ клас на ІV класиране ще бъде на [...]

Свободни места за прием на ученици за учебната 2019/2020 година

Свободни места за прием в ПГИИРЕ за учебната 2019-2020 година

Записване на новоприети ученици в VІІІ клас

Скъпи ученици и родители, Записването на новоприетите ученици в VІІІ клас ще започне на 12.07.2019 г. от 07:30 до 17:30 ч.

Контакти

Моля, не се колебайте да се свържете с нас при нужда от повече информация!

Контакти

Добре дошли в Румънската гимназия

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ е създадено по съвременна европейска идея и на базата на подписана спогодба между България и Румъния в областта на образованието и културата 18 години изгражда личности добре образовани, възпитани с активна жизнена позиция, знаещи и можещи.

Над 60 % от завършващите продължават образованието си в Румъния, Германия, Дания, Шотландия.

Повече информация тук.