ПРИЕМ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ

СВОБОДНИ МЕСТА В ПГИИРЕ "МИХАЙ ЕМИНЕСКУ" ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В 8 КЛАС ЗА V-ТИ УЧИЛИЩЕН ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ КЪМ 11.18 НА 13.12.2023 г.
1 свободно място в паралелка "Чужди езици" с интензивно изучаване на испански език (VIII "б" кл.)
1 свободно място в паралелка "Чужди езици" с интензивно изучаване на румънски език (VIII "а" кл.)

в съответствие със заповед РД09-4061/30.08.2022 г. изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

 • до 12 юли 2023 г. – обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • 13,14,17 юли 2023 г. – записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап – 8.00 – 18.00 ч.
 • до 19 юли 2023 г. – обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • 20, 21, 24 юли 2023 г. – записване на приетите на втори етап на класиране – 8.00 – 18.00 ч.
 • 25 юли 2023 г. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране
 • 26-27 юли 2023 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 •  до 31 юли 2023 г. – обявяване на списъците на приетите на трети етап на класиране
 • 1, 2 август 2023 г. – записване на учениците приети на трети етап – 8.00 – 18.00 ч.
 • до 4 август 2023 г. –  обявяване на незаети места след трети етап;
 • 7 и 8 август 2023 г. – подаване на заявления за свободните места за четвърти етап;
 • 11-14 август 2023 г. – записване на приетите ученици на четвърти етап на
  класиране –  8.30 – 16.30 ч.
 • 15 август 2023 г. – Обявяване на свободните места след четвърти етап на
  класиране

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование – ОРИГИНАЛ
 2. Заявление за записване – бланка на ПГИИРЕ – предоставя се при записването
 3. Информационна бланка – бланка на гимназията – предоставя се при записването
 4. Здравно-профилактична карта за новата учебна година (издава се от личния лекар) – може да се представи допълнително
 5. Всички имунизации по дати (издава се от личния лекар) – може да се представи допълнително
 6. Копие на акта за раждане – може да се представи допълнително

 

I. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

1. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – румънски /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – английски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
 • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

 

 

 

2. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – испански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
 • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

 

 

 

 3. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – италиански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
 • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
 
Уважаеми родители, към 02.02.2024 г.  са налични следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

2 (две) свободни места в 8 “а” клас – интензивно изучаване на румънски език

0 (нула) свободни места в 8 “б” клас – интензивно изучаване на испански език

0 (нула) свободни места в 8 “в” клас – интензивно изучаване на италиански език

5 свободни места в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

3 свободни места в 9 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

2 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

4 свободни места в 10 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

10 свободни места в 11 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

4 свободни места в 11 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

 

Документи за прием след VIII клас:

 • Заявление за записване по образец на училището.

 

Документите за прием след VIII клас се подават в канцеларията, между 9:00 и 16:00 

Scroll to top