Паралелки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

I. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

1. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – румънски /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – английски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

2. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – испански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване: 3*БЕЛ + 1*Математика + БЕЛ + ЧЕз

II. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Специалност: код 8120302 „Екскурзоводско обслужване“
Професия: код 812030 „Екскурзовод“
Професионално направление: код 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване: 2*БЕЛ + 2*Математика + БЕЛ + ГИ

Първи чужд език – румънски /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – английски.
Описание на специалността:

ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАЩО ЩЕ УЧА ТУК? Професия “Екскурзовод” е професия с отлични перспективи за
работа и развитие, както в България, така и по света.
КАКВО ЩЕ НАУЧА? Обучението по екскурзоводство Ви дава възможност да
придобиете необходимите знания и практически умения. Да получите свидетелство за

професионална квалификация след успешно положени изпити по теория и практика на
специалността. Насочвайки се към тази специалност, вие ще можете и ще знаете как да
приемате, регистрирате, настанявате индивидуални и организирани туристически
групи, да прилагате национални и международни системи за категоризация, да
работите с информационно-резервационни системи.
КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ? Специалността Ви отваря врати за работа по целия свят.
След завършване на обучението, можете да работите в турагенции, хотели,
туристически комплекси, различни туристически обекти като музеи, национални
забележителности, като гидове или екскурзоводи на свободна практика.

Scroll to top