Year: 2023

Официално откриване на учебната 2023/2024 г.

Откриването на учебната 2023/2024 г. в ПГИИРЕ “М. Еминеску” ще се състои на 15.09.2023 г от 11:30 ч. Учениците от 9 и 10 клас трябва да се явят в училище 10ч., за провеждане на първия за учебната година ЧК. Първият час на класа за учениците от 8, 11, 12 клас ще се проведе след тържественото[…]

Родителска среща за родителите на учениците, които ще бъдат в 8 клас през учебната 2023/2024 г.

Заповядайте на първата родителска среща за родителите на учениците, които ще бъдат в 8 клас през учебната 2023/2024 г. Събитието ще се проведе на 12.09.2023 г. от 17.30 ч в сградата на ПГИИРЕ “М. Еминеску”. Часът и мястото на родителската среща са общи за всички осми класове в училището.

ПГИИРЕ “М. Еминеску” с успешно реализирано сътрудничество по проект “Една идея, едно по-добро бъдеще”

ПГИИРЕ “М. Еминеску ” с осъществен проект в сътрудничество с Техническа гимназия “Михай Витязул”, Румъния, гр. Орадя. Проектът, по който си сътрудничат двете гимназии е с наименование – “Една идея, едно по-добро бъдеще”. В настоящия проект се включиха преподаватели и ученици от България, Молдова и Румъния. Идеята на проекта е да развие познанията на учениците[…]

Scroll to top