Учители

Нашият екип:

Соня Стоянова

Соня Стоянова

Директор и учител по гражданско образование
Мария Атанасова

Мария Атанасова

Училищен психолог
д-р Даниел Томов

д-р Даниел Томов

Учител по румънски и гръцки език
Елица Звездова

Елица Звездова

Учител по румънски език
Ваня Николова

Ваня Николова

Старши учител по английски език
Анелия Димитрова

Анелия Димитрова

Старши учител по математика и ИТ
Александрина Георгиева

Александрина Георгиева

Учител по история и цивилизации
д-р Николета Николова

д-р Николета Николова

Учител по философия
Миглена Чикалова

Миглена Чикалова

Учител по физика и астрономия
Силвия Лозанова

Силвия Лозанова

Учител по химия и опазване на околната среда
Венера Борисова

Венера Борисова

Учител по физическо възпитание и спорт
Scroll to top