Екип

Ръководство

Соня Стоянова

Соня Стоянова

Директор и учител по история и цивилизации
Виолета Йосифова

Виолета Йосифова

Заместник-директор по учебната дейност и учител по философия


Педагогически персонал

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова

Учител по български език и литература
Алекс Ценов

Алекс Ценов

Учител по БЕЛ, АЕ, география и икономика
Марина Асенова

Марина Асенова

Учител по български език и литература
Димитрина Николова

Димитрина Николова

Учител по румънски език
д-р Даниел Томов

д-р Даниел Томов

Учител по румънски и гръцки език
Паола Георгиева

Паола Георгиева

Учител по румънски език
Дима Павлова

Дима Павлова

Учител по испански език
Иво Илиев

Иво Илиев

Учител по испански език
Йорданка Керанова

Йорданка Керанова

Учител по италиански език
Ваня Николова

Ваня Николова

Старши учител по английски език
Теодора Хараламбиева

Теодора Хараламбиева

Старши учител по математика и ИТ
Стефана Кафтанджиева

Стефана Кафтанджиева

Старши учител по математика и ИТ
инж. Габриела Рашиди

инж. Габриела Рашиди

Учител по физика и химия
Анита Вълова

Анита Вълова

Учител по география и икономика
д-р Николета Николова

д-р Николета Николова

Учител по философия
Кристиан Станков

Кристиан Станков

Учител по философия
Борислав Събов

Борислав Събов

Учител по история и цивилизации
Владимир Стефанов

Владимир Стефанов

Учител по биология и здравно образование
Петко Станев

Петко Станев

Учител по изобразително изкуство
Венера Борисова

Венера Борисова

Учител по физическо възпитание и спорт
Николай Ганев

Николай Ганев

Учител по физическо възпитание и спорт
Теменужка Петрова

Теменужка Петрова

Учител по музика
Рени Велчева

Рени Велчева

Училищен психолог


Непедагогически персонал

Маргарита Ананиева

Маргарита Ананиева

Завеждащ Административна Служба
Ивелина Тодорова

Ивелина Тодорова

Касиер-домакин
Милка Манева

Милка Манева

Главен счетоводител
Scroll to top