Учители

Нашият екип:

Соня Стоянова

Соня Стоянова

Директор и учител по история
Миглена Чикалова

Миглена Чикалова

Заместник-директор и старши учител по химия, физика и ИТ
Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова

Учител по български език и литература
Боряна Николова

Боряна Николова

Учител по български език и литература
д-р Даниел Томов

д-р Даниел Томов

Учител по румънски и гръцки език
Паола Георгиева

Паола Георгиева

Учител по румънски език
Димитрина Николова

Димитрина Николова

Учител по румънски език
Иво Илиев

Иво Илиев

Учител по испански език
Ваня Николова

Ваня Николова

Старши учител по английски език
Надежда Атанасова

Надежда Атанасова

Учител по английски език
Стефана Кафтанджиева

Стефана Кафтанджиева

Старши учител по математика и ИТ
Теодора Хараламбиева

Теодора Хараламбиева

Старши учител по математика и ИТ
Георги Бояджиев

Георги Бояджиев

Учител по история
Анита Вълова

Анита Вълова

Учител по география
Алекс Ценов

Алекс Ценов

Учител по география
д-р Николета Николова

д-р Николета Николова

Учител по философия
Димитър Овчаров

Димитър Овчаров

Учител по философия
Владимир Стефанов

Владимир Стефанов

Учител по биология
инж. Габриела Рашиди

инж. Габриела Рашиди

Учител по химия и физика
Стоянка Павлова

Стоянка Павлова

Учител по предприемачество
Теменужка Петрова

Теменужка Петрова

Учител по музика
Валентина Костова

Валентина Костова

Учител по изобразително изкуство
Венера Борисова

Венера Борисова

Учител по физическо възпитание и спорт
Тихомир Цветанов

Тихомир Цветанов

Учител по физическо възпитание и спорт
Ива-Мария Данева

Ива-Мария Данева

Училищен психолог
Scroll to top