ПАРАЛЕЛКИ

Уважаеми родители, към 11.08.2022 г. са налични следните свободни места за учебната 2022/2023 г.:

6 свободни места в 8 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободно място в 8 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

1 свободно място в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

3 свободни места в 9 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

8 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободно място в 10 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

 

Документите за прием в VІІІ клас след трети етап на класиране:

  • Заявление за участие в класиране по образец на училището;
  • Свидетелство за завършено основно образование.

Документи се подават в канцеларията, между 9:00 и 16:00 ч., според представения график в секция ПРИЕМ.

0

Учители

0

Паралелки

0

Ученици

0

Завършили Ученици

Scroll to top