ПАРАЛЕЛКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Двусменен режим на обучение за 8, 9, 10, 11 и 12 клас.

 

Първи срок на учебна 2024/2025 година: 

Първа смяна – 8 и 9 клас;

Втора смяна – 10, 11 и 12 клас.

Втори срок на учебна 2024/2025 година: 

Първа смяна – 10, 11 и 12 клас;

Втора смяна – 8 и 9 клас. 

40 минутна продължителност на учебния час. Междучасията са с продължителност 5, 10 и 20 минути (голямо междучасие, след втория учебен час).

 

Първа смяна

1 час   7:45 – 8:25 ч.

2 час   8:30 – 9:10 ч.

3 час   9:30 – 10:10 ч.

4 час   10:20 – 11:00 ч.

5 час   11:10 – 11:50 ч.

6 час   11:55 – 12:35 ч.

7 час   12:45 – 13:25 ч.

8 час   13:35 – 14:15 ч.

 

Втора смяна

0 час   12:45 – 13:25 ч.

1 час   13:35 – 14:15 ч.

2 час   14:35 – 15:15 ч.

3 час   15:20 – 16:00 ч.

4 час   16:10 – 16:50 ч.

5 час   17:00 – 17:40 ч.

6 час   17:50 – 18:30 ч.

7 час   18:35 – 19:15 ч.

Уважаеми родители, към 17.07.2024 г.  са налични следните свободни места за учебната 2024/2025 г.

3 свободни места в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

2 свободни места в 9 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

0 свободни места в 9 “в” клас – с интензивно изучаване на италиански език

5 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

5 свободни места в 10 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

2 свободни места в 11 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език (Профилиращи предмети: Румънски език, Английски език, История и цивилизации, Философия)

5 свободни места в 11 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език (Профилиращи предмети: Испански език, Румънски език, История и цивилизации, Философия)

10 свободни места в 12 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език (Профилиращи предмети: Румънски език, Английски език, География и икономика, Философия)

4 свободни места в 12 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език (Профилиращи предмети: Испански език, Румънски език, Български език и литература/География и икономика, Философия)

 

student
0

Учители

0

Паралелки

0

Ученици

0

Завършили Ученици

Scroll to top