Прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 учебна година

За учебната 2024/2025 г. ПГИИРЕ “Михай Еминеску” обявява прием на ученици в 8 клас в профил “Чужди езици”:                                                                                                                                 1 паралелка с интензивно изучаване на румънски език и втори чужд – английски език. 26 ученици, без квоти за момчета и момичета;
1 паралелка с интензивно изучаване на испански език и втори чужд -английски език. 26 ученици, без квоти за момчета и момичета;
1 паралелка с интензивно изучаване на италиански език и втори чужд – румънски език. 26 ученици, без квоти за момчета и момичета.

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 учебна година

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top