ПГИИРЕ “М. Еминеску” с успешно реализирано сътрудничество по проект “Една идея, едно по-добро бъдеще”

ПГИИРЕ "М. Еминеску " с осъществен проект в сътрудничество с Техническа гимназия "Михай Витязул", Румъния, гр. Орадя. Проектът, по който си сътрудничат двете гимназии е с наименование - "Една идея, едно по-добро бъдеще". В настоящия проект се включиха преподаватели и ученици от България, Молдова и Румъния. Идеята на проекта е да развие познанията на учениците по въпроси, свързани с опазването на околната среда, ползите от рециклирането, използването на биоразградими материали в индустрията и всекидневния живот на хората. Учениците от Румънската гимназия се включиха с изработване на проекти, презентации, изготвяне на есета на тема "Как може да опазим околната среда", "Защо е важно да се храним здравословно". Към настоящия проект бяха отчетени и постиженията на учениците, които се включиха в конкурса за изработване на макет по физика и химия.

ПГИИРЕ “М. Еминеску” с успешно реализирано сътрудничество по проект “Една идея, едно по-добро бъдеще”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top