Уважаеми родители, На 7.09.2022 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща: от 17:45 ч. за родителите на учениците от 8а клас; от 18:15 ч. за родителите на учениците от 8б клас. Моля, на срещата да донесете попълнена лична здравно-профилактична карта на детето Ви и копие на акта му за раждане. На родителската среща ще получите документ, който да послужи за получаване на помощта от дирекция "Социално подпомагане" към Министерството на труда и СП. Родителската среща ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Covid-19.

Родителска среща – 8 клас

Уважаеми родители,

На 7.09.2022 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща:

от 17:45 ч. за родителите на учениците от 8а клас (с интензивно изучаване на румънски език);
от 18:15 ч. за родителите на учениците от 8б клас (с интензивно изучаване на испански език).

Моля, на срещата да донесете попълнена лична здравно-профилактична карта на детето Ви, копие на акта му за раждане и снимка за документи (1 брой, за личното образователно дело на ученика).

На родителската среща ще получите документ, който да послужи за
получаване на помощта от дирекция “Социално подпомагане”
към Министерството на труда и СП.

Родителската среща ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Covid-19.

Родителска среща – 8 клас

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top