Подаване на заявления, класиране и записване на ученици след завършен VII кл. за учебната 2022/2023 г.

Във връзка с приема на ученици в VIII кл. за 2022/2023 , Ви информираме, че ПГИИРЕ "Михай Еминеску" ще записва класирани ученици от 8 до 18.00 часа, както следва
1. На 13, 14 и 15 юли - Записване на учениците на първи етап на класиране и подаване на заявления за участие във втори етап на класиране
2. На 21 и 22 юли - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
3. На 01 и 02 август - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Необходими документи за записване

1. Заявление (по образец на ПГИИРЕ "Михай Еминеску");
2. Свидетелство за основно образование (оригинал)

Подаване на заявления, класиране и записване на ученици след завършен VII кл. за учебната 2022/2023 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top