Румънската гимназия спечели проект по програмата Еразъм +

ПГИИРЕ спечели проект по програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Образователна мобилност на граждани", краткосрочни проекти за мобилност на ученици и училищен персонал в сектор "Училищно образование". Одобреният проект „Интелектуални приключения посредством дигитално общуване“ цели прилагане на нови иновативни методи и подходи в обучението по различни учебни предмети, развитие на ИКТ компетенциите на учителите и учениците в гимназията, създаване на достъпни учебни материали и имплементиране на обучението чрез игри. Проектът предвижда 4 учители да вземат участие в курса “Gamification and Game-Based Learning for Social Inclusion”, който ще се проведе в Корфу, Гърция. Основни учебни модули в курса са образователни практики в Европа, нужди и резултати от обучението чрез игри, критическо и творческо мислене, софтуерни програми за въвеждане на game-based learning стратегии в класната стая, създаване на учебни материали чрез Web 2.0 технологии. Отпуснатият бюджет е на стойност 8 160.00 евро. Реализирането на дейностите по проекта ще продължи интернационализацията на училището и участието в бъдещи международни проекти с други европейски образователни институции.

Румънската гимназия спечели проект по програмата Еразъм +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top