Румънската гимназия спечели проект по програмата Еразъм +

ПГИИРЕ спечели проект по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност на граждани”, краткосрочни проекти за мобилност на ученици и училищен персонал в сектор “Училищно образование”. Одобреният проект „Интелектуални приключения посредством дигитално общуване“ цели прилагане на нови иновативни методи и подходи в обучението по различни учебни предмети, развитие на ИКТ компетенциите на учителите и учениците[…]