Ученици от ПГИИРЕ “М. Еминеску” участваха в проекта “Училището е твоят шанс – заедно ще успеем”

През месеците февруари, март и април ученици от ПГИИРЕ "Михай Еминеску" участваха в проект "Școala este șansa ta - împreună vom reuși!" ("Училището е твоят шанс, заедно ще успеем"). Проектът беше проведен съвместно с преподаватели и ученици от Професионалното техническо училище "Михай Витязул" в град Орадя, Румъния. Проектът е насочен към превенция на ранното напускане на училище, определяне на рисковите фактори и механизъм за работа с ученици, застрашени от отпадане от образователната система. През тези три месеца ученици от гимназията активно се включваха в дейности, повишаващи тяхната осведоменост по темата на проекта. 9"а" и 10" а" клас проведоха среща и решаваха казуси с училищния психолог, чрез които придобиха знания за идентифициране на ученици в риск и как самите те могат да им помогнат чрез приобщаване към училищната среда. Нашите възпитаници работиха съвместно за създаване на мартеници по случай първи март, като по време на заниманието развиха своите умения за работа в екип и общуване. Последната дейност от проекта беше свързана с анализ и оценка на това какво могат да предложат образователните институции на учениците и какво биха желали да научават те в училище. Всички предложения бяха включени в постер, изготвен от участниците. Надяваме се на още много съвместни проекти с нашите колегия от Румъния.

Ученици от ПГИИРЕ “М. Еминеску” участваха в проекта “Училището е твоят шанс – заедно ще успеем”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top