Учениците от ПГИИРЕ “М. Еминеску” се включиха в инициативата “Мениджър за един ден”

Нашите ученици се включиха дейно в инициативата "Мениджър за един ден". Ръководните постове бяха поверени на Виктория Василева от 12а кл. (директор) и Кристиян Михайлов от 11а кл. (зам.-директор). Двамата решаваха казуси, свързани с училището в реална работна среда. За администрацията на гимназията се погрижи Виолетка Лазарова от 11б кл., която показа администраторски талант. С удоволствие отговаряше на въпросите, които постъпваха от ученици и учители. За учениците беше много интересно да се поставят на мястото на техните преподаватели. Оказа се, че учителската професия е сред най-привлекателните. През деня в ролята на учители по БЕЛ, история и цивилизации, румънски език, философия, физическо възпитание и спорт, математика, испански бяха много наши ученици. С трепет и очакване те бяха подготвили уроците си и доказаха, че Румънската гимназия може да се гордее с всеки от тях. Младите учители и ръководители проведоха и педагогически съвет в рамките на работния ден. Надяваме се тази инициатива да се превърне в традиция за ПГИИРЕ "М. Еминеску"!

Учениците от ПГИИРЕ “М. Еминеску” се включиха в инициативата “Мениджър за един ден”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top