Представяне на резултатите от ДЗИ на випуск ’21

Скъпи приятели на ПГИИРЕ "М. Еминеску"! Имаме удоволствието да споделим с Вас, че нашите възпитаници се представиха отлично на ДЗИ. Браво на випуск '21!
Среден общ успех от дипломите за средно образование (25 зрелостници): Мн. добър (5,17)
Среден успех от ДЗИ:
- Български език и литература - Мн. добър (4,72)
- Втори ДЗИ - Мн. добър (4,74)
По учебни предмети:
Английски език (18 явили се) - Мн. добър (4,96)
Философия (2 явили се) – Отличен (5,62)
Биология и здравно образование (1 явил се) – Мн. добър (5,18)
География и икономика (2 явили се) – Добър (4,34)
История и цивилизация (3 явили се) – Добър (3,63)

Представяне на резултатите от ДЗИ на випуск ’21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top