Официално откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители и ученици,

Откриването на 2020/2021 година ще се проведе по следния ред:
Всички ученици (9. – 12. клас) да бъдат в училище от 10:30 за провеждане на час на класа, който ще продължи 45 минути.
От 11:15 ч. до 11:30 ч. напускат района на училището, с изключение на участниците в ритуала за посрещане на новоприетите осмокласници.
Първият звънец за 8. клас ще бие в 12:00 часа.
Учениците от 8. “а” и 8. “б” клас да бъдат в училище 15 минути по-рано.

Ръководството призовава да присъства само по един член от семейството с цел спазване на противоепидемичните мерки и задължителната дистанция.


Уважаеми ученици, на добър час!
От Ръководството на ПГИИРЕ “Михай Еминеску”, гр. София

Официално откриване на учебната 2020/2021 година

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top