Свободни места на четвърти етап за прием на ученици в VІІІ клас към 16.09.2020 г.

Информация към 16.09.2020 г.

Свободни места на четвърти етап за прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година, както следва:
- 2934 "Чужди езици" с интензивно изучаване на румънски език - 7 места;
- 2935 "Чужди езици" с интензивно изучаване на испански език - 0 място.

Работното време на комисията е от 9:00 до 16:00 ч.

Необходими документи:
- Заявление за участие в класиране по образец на училището;
- Свидетелство за основно образование;
- Копие от служебната бележка с резултатите от положените изпити на НВО.

Класирането на учениците се осъществява от балообразуващите елементи за съответната паралелка, утвърдени с държавния план-прием.

Документите за прием се подават в канцеларията на училището до 09.09.2020 г. всеки работен ден между 09:00 и 16:00 ч., а резултатите от попълването на свободните места и приетите ученици ще се обявяват периодично по утвърден график.
Свободни места на четвърти етап за прием на ученици в VІІІ клас към 16.09.2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top