Month: August 2020

Свободни места на четвърти етап за прием на ученици в VІІІ клас към 16.09.2020 г.

Информация към 16.09.2020 г. Свободни места на четвърти етап за прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година, както следва: – 2934 “Чужди езици” с интензивно изучаване на румънски език – 7 места;– 2935 “Чужди езици” с интензивно изучаване на испански език – 0 място. Работното време на комисията е от 9:00 до[…]

График на дейностите за класиране и записване на кандидатите за попълване на свободните места за четвърти етап на класиране

График на дейностите за класиране и записване на кандидатите за попълване на свободните места на четвърти етап на класиране

Scroll to top