Важно! Записване на приетите ученици от трети етап на класиране

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране ще се осъществи на 30.07.2020 г. (четвъртък). Работното време на комисията за записване на ученици е от 8:00 ч. до 18:00 ч. 


Припомняме, че необходимите документи за записване са:

- Заявление до директора по образец;                                                          
- Оригинал на свидетелството за основно образование;                              
- Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика –САМО за приетите в професионална паралелка "Екскурзоводско обслужване".

Важно! Записване на приетите ученици от трети етап на класиране

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top