Необходими документи за записване на новоприетите осмокласници

Необходими документи за записване на новоприетите осмокласници:


Заявление до директора по образец;                                                          
Оригинал на свидетелството за основно образование;                              
Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика –САМО за кандидатстващите за професионална паралелка “Екскурзоводско обслужване”.

Необходими документи за записване на новоприетите осмокласници

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top