Организация на обучението в електронна среда в ПГИИРЕ “Михай Еминеску”

Уважаеми родители,

От 16.03.2020 г. в ПГИИРЕ “Михай Еминеску” ще се провежда обучение в електронна среда. Всеки учител/класен ръководител ще уведоми учениците си за избраната от училището платформа за обучение. Всеки учител ще създаде канал по своя учебен предмет. Учениците трябва да го добавят и да влязат в него. Указания за регистрация и добавяне на канали е изпратена до всички родители и ученици чрез Школо.

Занятията ще започват от 08:00 ч. и учениците трябва да бъдат пред компютрите или мобилните устройства в 07:55 ч.

Седмичното разписание ще бъде редуцирано до максимум 6 часа на ден.  То ще бъде качено в Школо, а класните ръководители ще запознаят учениците.

Часовете са намалени по 35 минути. Междучасията се запазват.

В зависимост от учебната програма за деня учениците ще получават материали за работа и ще трябва да дават обратна връзка на учителите си – чрез задаване/отговаряне на въпроси, изпълняване на проекти, домашни работи и тестове, в определен от учителя срок. Ако учителят желае да проведе аудио-конферентна връзка с класа, то учениците трябва да включат своите микрофони.

Отсъствие от онлайн обучение ще се счита за отсъствие по неуважителни причини. Преподаденият в електронна среда материал няма да бъде преподаван отново при завръщането им в училище. Учителите ще проверят и оценяват степента на усвояването му.

Важно: Материалите до учениците ще бъдат качвани в канала на съответния учебен предмет и ако ученикът не е регистриран, няма да получава нищо. Затова за пореден път апелираме всички ученици да се регистрират.

Нека всички родители да насърчат своите деца и да контролират присъствието им онлайн.

Бъдете здрави!

С уважение,

Соня Стоянова и Александър Евтимов

Организация на обучението в електронна среда в ПГИИРЕ “Михай Еминеску”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top