Учители

Нашият екип:

Соня Стоянова

Соня Стоянова

Директор и учител по история и цивилизации
Миглена Чикалова

Миглена Чикалова

Заместник-директор и старши учител по химия и физика
Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова

Учител по български език и литература
Боряна Николова

Боряна Николова

Учител по български език и литература
Елица Звездова

Елица Звездова

Учител по румънски език
д-р Даниел Томов

д-р Даниел Томов

Учител по румънски и гръцки език
Кристина Кушлова

Кристина Кушлова

Учител по румънски език
Ваня Николова

Ваня Николова

Старши учител по английски език
д-р Николета Николова

д-р Николета Николова

Учител по философия
Михаела Кузова

Михаела Кузова

Учител по философия
Александрина Георгиева

Александрина Георгиева

Учител по история и цивилизации
Венера Борисова

Венера Борисова

Учител по физическо възпитание и спорт
Ива-Мария Данева

Ива-Мария Данева

Училищен психолог
Scroll to top