ПАРАЛЕЛКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Двусменен режим на обучение за 8, 9, 10, 11 и 12 клас.

 

Първи срок на учебна 2023/2024 година: 

Първа смяна – 8, 11 и 12 клас;

Втора смяна – 9 и 10 клас.

Втори срок на учебна 2023/2024 година: 

Първа смяна – 9 и 10 клас;

Втора смяна – 8, 11 и 12 клас.

 40 минутна продължителност на учебния час. Междучасията са с продължителност 5, 10 и 20 минути (голямо междучасие, след втория учебен час).

 

Първа смяна

1 час   7:45 – 8:25 ч.

2 час   8:30 – 9:10 ч.

3 час   9:30 – 10:10 ч.

4 час   10:20 – 11:00 ч.

5 час   11:10 – 11:50 ч.

6 час   11:55 – 12:35 ч.

7 час   12:45 – 13:25 ч.

8 час   13:35 – 14:15 ч.

 

Втора смяна

0 час   12:45 – 13:25 ч.

1 час   13:35 – 14:15 ч.

2 час   14:35 – 15:15 ч.

3 час   15:20 – 16:00 ч.

4 час   16:10 – 16:50 ч.

5 час   17:00 – 17:40 ч.

6 час   17:50 – 18:30 ч.

7 час   18:35 – 19:15 ч.

Уважаеми родители, към 26.07.2023 г. са налични следните свободни места за учебната 2023/2024 г.:

4 свободни места в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободни места в 9 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

2 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

3 свободни места в 10 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

8 свободни места в 11 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

4 свободни места в 11 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

 

Документи за прием след VIII клас:

  • Заявление за записване по образец на училището.

 Документите за прием се подават в канцеларията, между 9:00 и 16:00 ч.

 

student
0

Учители

0

Паралелки

0

Ученици

0

Завършили Ученици

Scroll to top