Скъпи ученици, скъпи родители,

Свободните места за прием в VІІІ клас, профил „Чужди езици“, са 5. При кандидатстване за прием в ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ учениците подават следните документи:

  • заявление за участие в класиране по образец;

  • свидетелство за основно образование – оригинал;

  • служебна бележка с резултатите от положените изпити на НВО.

Документите се подават в канцеларията на училището от 05.08.2019 г. до 09.09.2019 г. вкл. всеки работен ден между 08:00 и 16:00 ч. Резултатите от попълването на свободните места и приетите ученици ще бъдат обявени на 10.09.2019 г.

Записването на новоприетите ученици в VІІІ клас на ІV класиране ще бъде на 11.09.2019 г.