Скъпи ученици и родители,

Записването на новоприетите ученици в VІІІ клас ще започне на 12.07.2019 г. от 07:30 до 17:30 ч.