График на изпитите за учениците в СФО, юнска сесия на учебната 2018-2019 година