График на изпитите за учениците в СФО, януарска сесия на учебната 2018-2019 година