Списък на паралелките за прием в VІІІ клас в ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ за учебната 2019/2020 година

 

  • профил „Чужди езици“ – код 3111

  • профил „Предприемачески“ – код 3112