На 27 април 2018 г. група ученици от VІІІ и ІХ клас на ПГИИРЕ „Михай Еминеску“, водени от директорката на гимназията г-жа Незабравка Тасева, посетиха Посолството на Република България в Букурещ. Заместник-ръководителят на българското представителство г-н Милен Любенов запозна гостите с основните направления на дейност на дипломатическата мисия за реализирането на целите и задачите на външната политика на България, със спецификата на работата за развитие на двустранните отношения с Румъния, както и с предимствата на владеенето на езика на страната на акредитация.