Европейският Бизнес Изследователски Център връчи “Европейска награда за качество” на ПГИИРЕ „Михай Еминеску“. Наградата се връчва след проверка и оценка по вътрешни критерии в 5 категории, които са:

  • Професионализъм
  • Работа с клиенти
  • Репутация
  • Коректност
  • Потенциал

По всички 5 катерогии гимназията има максимален брой звезди.

Благодарим за направената оценка!