Ден на отворените врати в ПГИИРЕ „Михай Еминеску“


Защо?

  • Ако искате да видите училищната среда;
  • Ако искате да разберете повече за нашата извънкласна дейност;
  • Ако искате да се срещнете с наши възпитаници и да разговаряте с тях;
  • Ако искате да се уверите в постиженията на нашите ученици в областта на чуждите езици,

Заповядайте при нас!