На 21 март 2018 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе финалният етап на състезанието „Народните будители и Аз – 2018“, в което задълбочени познания за историческата и родова памет демонстрираха учениците от 9. и 10. клас.

   „Като едно от първите училища в страната, участващи от самото начало в родолюбивия български проект, възпитаваме учениците в родолюбие, гражданска позиция и морални ценности“ – изтъкна по време на състезанието директорката на гимназията Незабравка Тасева. 

    В своето тържествено слово като инициатор на проекта „Народните будители и Аз“ доц. Кирчо Атанасов поздрави учениците и учителите на Румънската гимназия за това, че тачат и познават славното българско минало –  залог за бъдещето.  Той  подари на гимназията календар с уникални картини на калоферски художници, рисували един от великите български будители и революцио- нери – Христо Ботев.

   Сред официалните гости на събитието бяха още Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН, Катя Никова – държавен експерт в МОН, гл. ас. д-р Радослав Спасов – преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Антоанета Григорова – старши експерт в РУО – София-град, проф. Димитър Веселинов – преподавател във Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Обществения съвет в гимназията и др. 

    В заключителния етап на състезанието „Народните будители и Аз“ отборите от 9. и 10. клас се представиха отлично, показвайки знания за историческия отрязък от време, свързан с управлението на княз Борис I и цар Симеон Велики.