На основание чл. 208, ал. 2 от ЗПУО, ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ въведе Бележник за кореспонденция за всеки ученик. Бележникът служи за постоянна връзка с родителите и за по-успешна работа с тях!