На 24.03.2017 г. в Румънската гимназия се проведе открит интегриран урок тема „По пътищата на балканските страни. Как ИТ помагат на географията?“ в ІХ клас. Урокът бе изнесен от ст. учител по география и икономика Никола Николов и Александър Евтимов – зам.-директор и учител по математика, информатика и ИТ.  В географската част беше разгледано формирането на политическата карта на Балканите след войните в началото и средата на ХХ век, както и удвояването броя на страните след демократичните промени и обявяването им за демократични републики, поели пътя към пазарна икономика. На въпроса „Можем ли да оприличим Балканите като „шарена черга“, учениците умело анализираха и откриваха приликите в бита, културите, обичаите на народите, населяващи Балканите. Ученикът Михаил Николов прочете научногеографско съобщение за създаването на ОЧИС през 1992 г. и желанието на държавите, не само от Балканите, да си помагат и сътрудничат на регионално ниво с цел успешно развитие на икономиките, инфраструктурата, туризма.

Във втората част учениците Борис Диков и Елена Грозева показаха изготвените от тях презентации за балканските страни Гърция и Румъния, след което всички ученици, разделени на два отбора, решаваха задачи с географско съдържание с помощта на Microsoft Word и Excel, като целта бе да се открие съкровището на граф Дракула.

ИТ дойдоха на помощ на географията…

Часът беше емоционален, работеше се на високи обороти, а присъстващите на урока – учители от столични училища, съветникът по въпросите на образованието и културата в посолството на Румъния в България – г-н Виктор Дедю и старшите експерти г-жа Румяна Вангелова и г-жа Ваня Янева, дадоха добра оценка за открития урок и пожелаха успех на всички ученици и колеги!