Eлектронна страница с интернет адрес на профил на купувача:

http://sop.bg/pgiire-790


Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на ПГИИРЕ „Михай Еминеску“