Състезание: Стъпала на знанието. Български език и литература

Наша гордост Валентина Златева, ученичка от 8. клас участва в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“. В първия етап на състезанието Валентина и още пет ученика от цяла България са получили пълния брой точки – 50. Във втория кръг резултатът й е 47 точки. Пожелаваме успех на Валя!!!