На 05.12.2016 г. (понеделник) от 18:00 ч. ще се проведе Общо събрание с членовете на Обществения съвет към ПГИИРЕ от академичната общност и бизнеса. Очакваме всички колеги и приятели на гимназията.