На 28.11.2016 г. (понеделник) от 18:00 ч. ще се проведе Общо събрание с всички родители за избор на членове към Обществения съвет на ПГИИРЕ.