МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

„На ученолюбивите и дръзновените – с обич“ С уважение към учителския екип – Народни будители!“

 

АНТОН ПЪКУРЕЦУ – ПОСЛАНИК НА РУМЪНИЯ В БЪЛГАРИЯ

„ПГИИРЕ „Михай Еминеску“, известна като Румънската гимназия, се ползва с авторитета на учебно заведение, което с новаторски дух утвърждава непреходните и международно приети ценности, допринася за развитието на историческите добросъседски отношения между България и Румъния.“

 

ВАНЯ КАСТРЕВА – НАЧАЛНИК НА РУО КЪМ МОН – СОФИЯ – ГРАД

„Вярвам, че ще продължавате все така усърдно да предавате на учениците си заветите на Вашия патрон Михай Еминеску, ще ги учите да обичат като него Шекспир и Байрон, Кант и Конфуций, ще им давате знания за живота и успешна реализация в съвременния свят. За изминалите години колективът на училището и неговите възпитаници не са спирали да доказват, че са част от съвременното обучение и образование, че уверено чертаят успешния път на българското училище.“

 

ЯНКА ТАКЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ

„Вашето училище е едно от най – авторитетните и привлекателни учебни заведения в столичната образователна система, което използва най – добрите образователни практики в чуждоезиковото обучение, възпитава родолюбие, самочувствие, гордост че си българин, духовност!“

 

ДОЦ. Д-Р КИРЧО АТАНАСОВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“

„Скъпи ученици, радвам се на Вашето участие в проекта „Народните будители и Аз“, което показва по категоричен начин родолюбието Ви! Нека успехите Ви в учението и живота да растат така както графиката на една монотонно растяща функция.“

 

ПРОФ. Д-Р НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ – РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ВЪВ ФКНФ – СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

„Днес Румънската гимназия, която е широкоизвестна като ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ е модел на съвременно, модерно езиково училище, развиващо образователни програми и педагогически системи, чрез които се постига високо образователно ниво на учениците, осигуряващо им максимална конкурентоспособност при завършване на средното образование. Доказателство за това е успешната академична реализация на випускниците на гимназията в България, Румъния и други страни по света.

Постиженията Ви в сътрудничество с академичната общност, с бизнеса и бъдещите работодатели на младите специалисти са пример за подражание. Благодарение на вашия труд колеги, на вашата професионална отдаденост и отговорност, днес прекрачват прага на зрелостта истински лидери и родолюбци.“