2019/2020 учебна годинаЗА РОДИТЕЛИ


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • График на изпитите за учениците в СФО, януарска сесия на учебната 2019-2020 година

СТИПЕНДИИ

Критерии и показатели за отпускане на месечни стипендии