Отчет на бюджет 2018 – ДВАНАДЕСЕТМЕСЕЧИЕ

Отчет на бюджет 2018 – ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

Отчет на бюджет 2018 – ШЕСТМЕСЕЧИЕ

Отчет на бюджет 2018 – ТРИМЕСЕЧИЕ

Бюджет 2018


Отчет на бюджет 2017 – ДВАНАДЕСЕТМЕСЕЧИЕ

Отчет на бюджет 2017 – ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

Отчет на бюджет 2017 – ШЕСТМЕСЕЧИЕ

Отчет на бюджет 2017 – ТРИМЕСЕЧИЕ

БЮДЖЕТ 2017