•На 27 април 2015 г. в ПГИИРЕ „М.Еминеску“ се проведе състезанието „Народните будители и аз“, което се превърна в един истински урок по родолюбие. Целта на проекта, чийто автор е доц.Кирчо Атанасов и  организатори  три Ротари клуба и Зонта клуб в гр.Пловдив, е да събуди интереса на младите хора към дейността на великите българи. Засега Румънската гимназия е единственото софийско училище, което се включи в проекта. Подробности за него и неговия регламент може да бъде прочетен в сайта www.narodnibuditeli.com

33_s134_s2

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентно жури с председател гл.асистент в д-р Радослав Спасов и членове проф. д-р Димитър Веселинов от СУ „Св.Кл.Охридски“, преподавателите Лиляна Фридман, Нина Котева и Евгения Киранова оценяваха прецизно отговорите, а отговорната задача за безпристрастно водене на състезанието изпълни  преподавателката по румънски език Ивалина Иванова.

35_s336_s4

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители станаха учениците от 8.клас. „И друг път при нас малките са се класирали първи.“ Констатира директоркатана гимназията  г-жа Тасева. Гости на събитието бяха авторът на проекта, представители на МОН и РИО София-град,  педагози и журналисти.ателката по румънски език Ивалина Иванова.

37_s5