•От следващата учебна 2015/2016 г. гимназията ще има нов адрес: гр. София, район Сердика, ул.“Георги Сава Раковски“ 20 (в сградата на 29 СОУ Кузман Шапкарев).