Обществен съвет към ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ – София

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

1.  проф. д-р Димитър Веселинов – ръководител катедра във Факултет по класически и нови филологии – СУ „Св. Климент Охридски“ – Председател

2. проф. д-р Митко Георгиев – ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет

3. проф. д-р Анета Карагеоргиева – ръководител катедра във Философски факултет – СУ „Св. Климент Охридски“

4. проф. д-р Веселин Янчев – преподавател в Исторически факултет – СУ „Св. Климент Охридски“

5. Силвана Цокова – началник на отдел „Публични дейности и сътрудничество“, Дипломатически институт към МВнР

6. Снежана Тодорова – председател на Съюза на българските журналисти

7. Николай Кънчев – заместник-директор на Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“

8. Мариана Георгиева – старши експерт, представител на РУО, София-град

9. Юрий Анджекарски – председател на Сдружение „Професионален форум за образованието“

10. доц. д-р Мирена Легурска – ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“

11. Галина Димитрова – родител

12. Анелия Йорданова – родител

13. Маргарита Кръстева – родител

14. Наталия Кирилова – родител

15. Ивона Тоткова – родител