ПГИИРЕ „Михай Еминеску” е открита през 1999 г. като наследник на закрития през 1945 г. Румънски лицей.

Училището е основано на базата на Международна спогодба между България и Румъния в областта на културата и образованието и броят на учениците в паралелките е по-малък, което позволява много по-добро обучение, особено езиковото.

ПГИИРЕ „М. Еминеску” е държавно училище към МОН. Елитна гимназия, която на 28 май 2010 г. навърши 11 години от създаването й.

Училището разполага с модерно оборудвана компютърна зала и постоянна връзка с Internet.

За навършилите 18 години се организират курсове за шофьори, категория B, а за навършилите 16 години – курсове за мотопедисти.

ПГИИРЕ работи съвместно със СУ „Св. Климент Охирдски“, като базово училище на университета и осъществява богата извънкласна дейност, част от която е изнесена в СУ и Румънското посолство.

ПГИИРЕ „Михай Еминексу“ поддържа контакт с училище „Христо Ботев“ в гр. Букурещ, Румъния, в което се изучава български език.

Учениците, изучаващи румънски език, участват в международния литературен конкурс „Михай Еминеску“, провеждащ се в Румъния.

В училището преподават правоспособни учители със съответната филология по всички чужди езици.

Благодарение на много добре професионално подготвените учители по всички предмети и особено по чуждите езици, учениците завършват с отлична подготовка. Няма завършил дванадесетокласник, който да не е приет във ВУЗ.

Гордост за училището са голям брой студенти в Румъния, изучаващи, а и вече дипломирани, различни специалности като право, международни икономически отношения, медицина и други.

Училището е елитна гимназия с изучаване на Румънски език и броят на учениците в паралелките е по-малък, което позволява много по-добро обучение, особено езиковото.