Нина МарковаДиректор и учител по румънски език. Магистър. Завършила балканистика и румънска филология в СУ „Св.Кл.Охридски“.


Александър ЕвтимовЗаместник-директор и учител по математика. Завършил математика и информатика в СУ “Св.Климент Охридски“.


Мария Атанасова – училищен психолог. Завършила училищна психология в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Владее английски език.


Ивалина Иванова – учител по румънски език. Магистър. Завършила румънска филология в Университета в гр.Букурещ. Владее италиански и английски език. Базов учител. Преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“.


Снежана Драгиева-Костова – учител по румънски и испански език. Магистър. Завършила румънска и испанска филология в Университета в гр.Букурещ. Базов учител. Преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“.


Даниел Томов – учител по румънски език. Магистър. Завършил балканистика в СУ „Св.Кл.Охридски“. Владее английски, албански и гръцки език.


Паола Георгиева – учител по румънски език. Магистър. Завършила румънска филология в СУ „Св.Кл.Охридски“. Владее английски език.


Ваня Николова – учител по английски език. Магистър. Завършила класическа филология и английски език в СУ „Св.Кл.Охридски“. Владее руски език.


Цветанка Калайджиева – учител по история и цивилизация. Магистър. Завършила история и география в СУ „Св.Климент Охридски“. Притежава ІІ-ри клас квалификация. Владее немски и руски език.


Гергана Иванова – учител по география и икономика. Завършила география в СУ „Св.Кл.Охридски“. Притежава ІІ-ри клас квалификация. Автор на учебници и помагала за ученици. Владее английски език.


Николета Николова – учител по философски дисциплини. Магистър. Завършила философия в СУ „Св.Климент Охридски“. Асистент е в катедра „Философия“ към Философския факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Владее английски език.


Евгения Киранова – учител по български език и литература. Магистър. Завършила българска филология в СУ „Св.Климент Охридски“. Дългогодишен преподавател по български език и литература в СОУ и в Института за чуждестранни студенти. Владее английски и руски език.


Марио Огнянов – учител по български език и литература. Бакалавър. Завършил българска филология в СУ „Св.Климент Охридски“. Владее английски и полски език.


Миглена Чикалова – учител по физика и астрономия. Магистър. Завършила химия и физика в СУ „Св.Климент Охридски“. Владее английски и руски език. 


Даниела Младенова – учител по математика и ИТ. Магистър. Завършила математика и информатика в СУ „Св.Климент Охридски“. Владее френски и гръцки език. 


Пламен Митев – учител по химия и опазване на околната среда. Магистър. Завършил химия в СУ „Св.Климент Охридски“. 


Вера Стойчева – учител по математика. Завършила математика в СУ „Св.Климент Охридски“.


Елвира Димитрова – учител по биология и здравно образование. Магистър. Завършила биология и химия в ПУ „Паисий Хилендарски“. Владее английски и руски език.


Стоянка Павлова – учител по икономически дисциплини. Завършила икономика на труда в УНСС с допълнителна квалификация „Учител по икономическите дисциплини“. Владее английски език.


Илиана Христова – учител по изобразително изкуство. Завършила педагогика на изобразителното изкуство в „Св.Климент Охридски“.


Преслав Стоянов – учител по музика. Завършил педагогика на обучението по музика в СУ „Св.Климент Охридски“.


Венера Борисова – учител по физическо възпитание и спорт. Завършила физическо възпитание в НСА „Васил Левски“. Треньор по волейбол.