Соня СтояноваДиректор и учител по история. Магистър. Завършила педагогика с допълнителна специалност „История“ в СУ „Св.Кл.Охридски“. Владее руски език.


Александър ЕвтимовЗаместник-директор и учител по математика. Завършил математика и информатика в СУ “Св.Климент Охридски“.


Мария Атанасова – училищен психолог. Завършила училищна психология в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Владее английски език.


Снежана Драгиева-Костова – старши учител по румънски и испански език. Магистър. Завършила румънска и испанска филология в Университета в гр.Букурещ. Базов учител. Преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“.


Даниел Томов – учител по румънски и гръцки език. Магистър. Завършил балканистика в СУ „Св.Кл.Охридски“. Владее английски, албански и гръцки език.


Паола Георгиева – учител по румънски език. Магистър. Завършила румънска филология в СУ „Св.Кл.Охридски“. Владее английски език.


Ваня Николова – старши учител по английски език. Магистър. Завършила класическа филология и английски език в СУ „Св.Кл.Охридски“. Владее руски език.


Александрина Георгиева – учител по история и цивилизация. 


Гергана Иванова – старши учител по география и икономика. Завършила география в СУ „Св.Кл.Охридски“. Притежава ІІ-ри клас квалификация. Автор на учебници и помагала за ученици. Владее английски език.


Николета Николова – учител по философски дисциплини. Магистър. Завършила философия в СУ „Св.Климент Охридски“. Асистент е в катедра „Философия“ към Философския факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Владее английски език.


Марио Огнянов – учител по български език и литература. Бакалавър. Завършил българска филология в СУ „Св.Климент Охридски“. Владее английски и полски език.


Миглена Чикалова – учител по физика и астрономия. Магистър. Завършила химия и физика в СУ „Св.Климент Охридски“. Владее английски и руски език. 


Анелия Димитрова – старши учител по математика и ИТ. Магистър. Завършила математика и информатика в СУ „Св.Климент Охридски“.


Силвия Лозанова – учител по химия и опазване на околната среда.


Вера Стойчева – старши учител по математика. Завършила математика в СУ „Св.Климент Охридски“.


Гергана Александрова-Гергинова – учител по биология и здравно образование.


д-р Юлия Стефанова – учител по икономически дисциплини.


Илиана Христова – учител по изобразително изкуство. Завършила педагогика на изобразителното изкуство в „Св.Климент Охридски“.


Ивайло Стоименов – учител по музика. Завършил педагогика на обучението по музика в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Владее английски език.


Венера Борисова – учител по физическо възпитание и спорт. Завършила физическо възпитание в НСА „Васил Левски“. Треньор по волейбол.