УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Училищен учебен план за VІІІ клас – профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Училищен учебен план за ІХа клас – профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Училищен учебен план за ІХб клас – профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

Училищен учебен план за Ха клас – профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Училищен учебен план за Хб клас – профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

Училищен учебен план за випуск 2016-2021 г. – профил ЧУЖДОЕЗИКОВ

Училищен учебен план за випуск 2015-2020 г. – профил ЧУЖДОЕЗИКОВ