ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУМЪНСКИ ЕЗИК 

„МИХАЙ ЕМИНЕСКУ”

гр. София,   ул. „Георги С. Раковски“ № 20

тел. 02/920-12-03;

в сградата на 29. СУ „Кузман Шапкарев“

e-mail: eminesku@abv.bg

 ПГИИРЕ „Михай Еминеску” е открита през 1999 г. като наследник на закрития през 1945 г. Румънски лицей. Училището е създадено на базата на Спогодба между България и Румъния в областта на културата и образованието.

Гимназията работи съвместно със СУ „Св. Климент Охридски” като базово училище на университета и осъществява богата извънкласна дейност. Партньор е с Дипломатическия институт към МВнР и Съюза на българските журналисти, поддържа контакт с училище „Христо Ботев” в гр.Букурещ, Румъния, в което се изучава български език.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску” е училище по Международна спогодба и се допуска паралелките, изучаващи румънски език, да бъдат маломерни, което позволява по-добро езиково обучение.

 

П Р И Е М  2019

СЛЕД 7. КЛАС

 

В училището курсът на обучение е 5 години, като приемът е след завършен 7-и клас (основно образование) съгласно Наредба  № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование въз основа на оценките от външното оценяване в училищата.

 • ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование са:

 1. Български език и литература
 2. Чужд език

Ще изучавате следните чужди езици:

 1. Румънски език – 18 ч. седмично (в 8. клас)
 2. Английски език – втори чужд език (от 9. клас)
 3. Испански език (възможност за гръцки или руски език – по избор) – трети чужд език (от 10. клас)
 • ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование са:

 1. Математика
 2. География и икономика

Ще изучавате следните чужди езици:

 1. Румънски език – 18 ч. седмично (в 8. клас)
 2. Английски език – втори чужд език (от 9. клас)
 3. Трети чужд език – по избор

и специални предмети:

 1. Въведение в предприемачеството – в 8. и 9. клас
 2. Лични финанси – в 8. клас
 3. Счетоводство и бизнес анализ – в 10. клас
 4. Въведение в маркетинга – в 10. клас
 5. Финансов мениджмънт
 6. Други избираеми модули

За  подготовката за матурата по български език и литература са предвидени допълнителни часове.

Възможностите, които гимназията дава на завършилите курса на обучение са:

– обучение, стипендия и общежитие, без приемен изпит в повечето висши учебни заведения в Румъния за учениците, завършили паралелка с интензивно изучаване на румънски език;

– успешно кандидатстване и във всички висши учебни заведения в България и чужбина;

– летен лагер на разменни начала в черноморските и планински курорти на Румъния и България;

Гимназията осигурява общежитие в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. За навършилите 18 години се организират курсове за шофьори, категория B, а за навършилите 16 години – курсове за управление на мотопед.

ПГИИРЕ работи съвместно и е базово училище на Факултета за класически и нови филологии, Исторически и Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и заедно с него и с Посолството на Румъния в България осъществява богата извънкласна дейност.

С Българската гимназия „Христо Ботев“ в гр. Букурещ, Румъния, в която се изучава български език, има подписан Протокол за сътрудничество, което позволява взаимно гостуване на ученици.