Подаване на заявления, класиране и записване на ученици след завършен VII кл. за учебната 2022/2023 г.

Във връзка с приема на ученици в VIII кл. за 2022/2023 , Ви информираме, че ПГИИРЕ “Михай Еминеску” ще записва класирани ученици от 8 до 18.00 часа, както следва 1. На 13, 14 и 15 юли – Записване на учениците на първи етап на класиране и подаване на заявления за участие във втори етап на[…]